Customer service charges for ATM are being revised w.e.f 01/08/2021. Click here
×

NEW RULE FOR OFF MARKET TRANSACTION

સુજ્ઞ ગ્રાહક શ્રી,

 

તા.૧ નવેમ્બર ૨૦૨૦થી આપના ડિમેટ ખાતામાં થી જો આપ શેરો ઓફ માર્કેટ ટ્રાન્સફર કરશો તો તેના કનફર્મેશન માટે NSDL દ્વારા આપના ખાતામાં રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ તેમજ ઇ મેઇલ આઈડી પર લિંકના માધ્યમથી ઓટીપી મોકલવામાં આવશે. ઓટીપી કનફર્મેશન કર્યા પછી જ સ્લીપમાં દર્શાવેલ કંપની ના શેરો દર્શાવેલ ટાર્ગેટ ડિમેટ ખાતામાં ટ્રાન્સફર થશે.
 
NSDL ના એન્ડ ઓફ ડે ના સમય સુધી ઓટીપી કનફરમેશન નહિ મળે તો આપની ડિલિવરી સ્લીપ ફેલ જશે ફરી નવી સ્લીપ આપવી પડશે.

 

વધુ વિગત માટે નજીકની શાખા અથવા ડિમેટ વિભાગનો સંપર્ક કરવો.